1. มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

  image image image

  บริษัทผู้ผลิตเหล็กที่ผลิตเหล็กออกมาจําหน่ายสู่ท้องตลาดนั้น จะผลิตเหล็กมาโดยมีการกําหนดชนิดและปริมาณส่วนผสมที่รวมอยู่ในเหล็กนั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงต้องมี “มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม” เพื่อรักษาคุณภาพของเหล็กนั่นเอง มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมมีมากมายหลากหลายมาตรฐาน ตามแต่ประเทศผู้ผลิตเหล็กนั้น ๆ จะตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศที่มีการจัดการอุตสาหกรรมแบบเดียวกันยอมรับและนําไปใช้งาน ซึ่งมาตรฐานเหล็กที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้นมานั้นต้องเป็นข้อตกลงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหรือประเทศนั้น ๆ กับผู้ใช้งานให้เข้าใจตรงกันถึงขนาด รูปร่าง น้ำหนักของเหล็กชนิดต่าง ๆ สำหรับมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยมใช้กันเป็นมาตรฐานสากลมีอยู่ 3 มาตรฐาน ได้แก่ ระบบอเมริกา ระบบเยอรมัน และระบบญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีระบบยุโรปที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลอีกระบบหนึ่งด้วย

  Continue Reading »
 2. เหล็กในการก่อสร้างมีทั้งหมดกี่รูปแบบ และใช้ในงานใดบ้าง?

  เหล็กในการก่อสร้างมีทั้งหมดกี่รูปแบบ และใช้ในงานใดบ้าง?

  เหล็ก คือ โลหะผสมของธาตุเหล็ก ธาตุคาร์บอน ธาตุแมงการ์นีส และสารเจืออื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย ที่มนุษย์นำเหล็กมาใช้ประโยชน์ในต่างๆ โดยเฉพาะในวงการก่อสร้าง เหล็กนั้นมีหลายประเภทและมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ "เหล็กหล่อ" และ "เหล็กกล้า"

  Continue Reading »
 3. ต้องการเลือกเหล็กให้เหมาะกับงาน ต้องดูอะไรบ้าง

  เหล็กที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท สำหรับงานก่อสร้างนั้น โครงสร้างบ้านแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ โครงสร้าง คลส. มี “เหล็กเส้น” และ “คอนกรีต” เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเหล็กเส้นก็มีมากมายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน เช่น ทำคาน ทำเสา ปูพื้น ก่อสร้างผนัง ดังนั้นเพื่อให้บ้านแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

  Continue Reading »
 4. เหล็กชุบสังกะสีพรีซิงค์ VS เหล็กชุบสังกะสีกัลวาไนซ์

  ปัจจุบันเหล็กชุบกัลวาไนซ์ หรือ สังกะสี เป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่อยากสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆ เนื่องจากช่วยป้องกันการเกิดสนิม ไม่จำเป็นต้องทาสีกันสนิม อีกทั้งเหล็กชุบกัลวาไนซ์ยังทนต่อการกัดกร่อน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากทีเดียว ซึ่งคนที่อยากเลือกเหล็กชุบกัลวาไนซ์มาใช้งานนั้น อาจเกิดความสับสนและความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง “เหล็กชุบสังกะสีพรีซิงค์(Pre-Zinc)” และ “เหล็กชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized)” ซึ่งต่างก็เป็นเหล็กชุบสังกะสีทั้งคู่ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเลือกใช้งานได้เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญจากร้านขายส่งเหล็กโลหะเจริญจึงมีข้อมูลน่ารู้มาฝากกันในบทความนี้

  Continue Reading »
 5. ทำความรู้จักเหล็กกล้ากำลังสูง เอชบีม SM520

  ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย มีแนวโน้มการเลือกใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการก่อสร้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เหล็กเอชบีม SM520 ในรูปแบบของ เหล็กกล้ากำลังสูง (High Strength Steel) มีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น(High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กลงได้ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างลงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้

  Continue Reading »