เหล็กเอชบีม (H-Beam)

เหล็กเอชบีม ได้รับความนิยมนำใช้เป็นโครงสร้างเสา, คาน, โครงหลังคา, อาคาร, โรงงาน, บ้านพักอาศัย หรืองานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเหล็กที่หลายคนรู้จักคุ้นเคยและถูกเลือกใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากเหล็กเอชบีมมีคุณสมบัติในการรับแรง รับน้ำหนักมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกแก่การนำไปใช้งานได้หลากหลาย

ร้านขายส่งเหล็ก โลหะเจริญค้าเหล็ก ให้บริการเหล็กเอชบีมที่มีคุณสมบัติดังนี้

มาตรฐานเหล็ก : มอก.1277-2539 , JIS G 3192-1990 , JIS G 3101-1955

ชั้นคุณภาพ : SS400 , SM400 , SM520

ขนาดสินค้า : กว้าง x ยาว x หนาแกน x หนาปีก เช่น 150 x 150 x 7 x 10.0มม

เพิ่มเติม : หน้าตัดกว้างยาวเท่ากัน มีความยาวมาตราฐาน 6 , 9 , 12 เมตร

ดูเป็น Grid List

2 รายการ

per page
เรียงจากมากไปน้อย
ดูเป็น Grid List

2 รายการ

per page
เรียงจากมากไปน้อย