เหล็กไอบีม (I-Beam)

เป็นเหล็กที่นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียวกันกับ H-Beam สำหรับเหล็กไอบีมจะเหมาะกับการนำไปใช้ทำรางเครน ในโรงงานอุตสาหกรรม, งานเครื่องจักร, ทำเสา, คาน รวมทั้งงานโครงสร้างต่าง ๆ ที่ต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ

โดยคุณสมบัติของเหล็กไอบีม ที่ โลหะเจริญค้าเหล็ก ให้บริการจัดจำหน่ายเหล็ก I-Beam นั้นมีดังนี้

มาตรฐานเหล็กไอบีม : มอก.1277-2539 , JIS G 3192-1990 , JIS G 3101-1955

ชั้นคุณภาพ : SS400 , SM400 , SM520

ขนาดสินค้า : กว้าง x ยาว x หนาแกน x หนาปีก เช่น 350 x 150 x 9 x 15.0มม

เพิ่มเติม : หน้าตัดกว้างยาวไม่เท่ากัน มีความยาวมาตราฐาน 6 , 9 , 12 เมตร